Nieuws Blog

Jeugdvoetbal grote winnaar van fusie

Jeugdvoetbal grote winnaar van fusie

 

Jeugdvoetbal grote winnaar van fusie

 

FC Destelbergen en KFC Heusden komen volgend seizoen aan de aftrap als één ploeg en één club. Met die fusie verzekeren ze, samen met lokaal bestuur Destelbergen, jeugdvoetbal in eigen gemeente voor de komende 50 jaar. De nieuwe fusieploeg zal, als alles volgens plan verloopt, vanaf het seizoen 2025-‘26 op de nieuwe gemeentelijke sportsite Nederbroek spelen. Er is nog geen nieuwe naam voor de fusieploeg. Beide clubs focussen zich nu op het verder informeren van alle leden en medewerkers en op de uitbouw van de nieuwe structuur.

 

Verenigd door dezelfde uitdagingen

Besturen is vooruitzien. Daarom denken KFC Heusden en FC Destelbergen voortdurend na over hoe ze hun algemene en sportieve werking nog kunnen versterken. Beide clubs staan daarbij voor dezelfde uitdagingen.

 

Spelers, leden en supporters verwachten terecht dat de sportieve omkadering – zowel kwantitatief als kwalitatief – blijft evolueren.

 

Bovendien bouwt het lokaal bestuur Destelbergen in 2025 een nieuwe sport- en recreatiezone in de Nederbroekstraat in Heusden. Daar komen o.a. een aantal voetbalterreinen en -accommodatie.

 

Meer mogelijkheden en lokale verankering jeugdvoetbal

In plaats van naast elkaar te blijven werken en met het oog op de verdere ontwikkeling van de site Nederbroek, hebben FC Destelbergen en KFC Heusden, in nauw overleg met het lokaal bestuur Destelbergen, besloten om te fusioneren vanaf het seizoen 2024-‘25.

 

Door die fusie verzekeren beide clubs, samen met het lokaal bestuur, dat jeugdvoetbal in eigen gemeente mogelijk blijft op korte en lange termijn, met de beste begeleiding en moderne accommodatie. De fusieploeg zal bovendien voorrang geven aan de huidige leden en aan de jeugd die in de gemeente woont of naar school gaat.

 

Frédéric Steyaert (voorzitter KFC Heusden): “Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Onder dat motto praten we al geruime tijd met elkaar over een duurzame samenwerking. Onze gemeente verdient een goed uitgebouwde voetbalclub met een langetermijnvisie. Tijdens die gesprekken bleek jeugdvoetbal prioriteit nummer één te zijn van beide clubs.”

 

Wim De Veirman (voorzitter FC Destelbergen): “We zijn daarom enorm blij dat we dankzij de fusie alle jongeren de kans kunnen geven om te voetballen in eigen gemeente, onder begeleiding van gepassioneerde trainers en in een nieuw sportcomplex. Nu en de komende 50 jaar.”

 

Filip Demeyer (schepen van Sport): “Dit is echt een mijlpaal voor het lokale voetbal in onze gemeente. Wij nemen als gemeente in dit verhaal zeker geen dwingende rol op naar de clubs toe, maar waren en zijn uiteraard wel een belangrijke gesprekspartner. Als gemeentebestuur kunnen we lokale verankering alleen maar toejuichen. Nu is het uitkijken naar het moment dat vele (jeugd)spelers hun favoriete sport kunnen uitoefenen in de nieuwe infrastructuur.”

 

Eerst informeren en voorbereiden

De fusie tussen FC Destelbergen en KFC Heusden werd recent officieel goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van beide clubs.

 

Beide clubs beseffen zeer goed dat een fusie praktische vragen oproept. Daarom focussen ze zich de komende dagen en weken op het informeren van hun leden en supporters. Zo worden er zo snel mogelijk infosessies gepland voor spelers, trainers en vrijwilligers.

 

Daarnaast bereiden KFC Heusden en FC Destelbergen de fusie ook juridisch en sportief verder voor. Vier gezamenlijke werkgroepen – Financiën, Sportief, Infrastructuur en Communicatie – en een overkoepelende stuurgroep zullen de nieuwe structuur en werking uittekenen.

 

Nieuwe naam en verhuizing pas later

De nieuwe fusieploeg start vanaf het seizoen 2024-’25. Trainingen en wedstrijden worden verdeeld over de huidige terreinen van beide clubs. De ploegen worden samengesteld uit de spelerskernen van de huidige clubs.

 

Als alles volgens plan verloopt, neemt de fusieploeg in het seizoen 2025-’26 de nieuwe thuisbasis in Nederbroek in gebruik. Over de (financiële) voorwaarden gaan FC Destelbergen, KFC Heusden en het lokaal bestuur Destelbergen met elkaar in dialoog.

 

Er is nog geen nieuwe naam voor de fusieclub. Samen met een nieuw logo en nieuwe clubkleuren vormt die het sluitstuk van het hele fusieproject. De huidige clubs geven nu eerst voorrang aan de voorbereiding van de nieuwe structuur en sportieve werking.

 

 

  •  

Related Articles

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen