Lidgeld op FC Destelbergen

Beste FCD'er,

Het "seizoen" '20-'21 is bijna achter de rug. Op naar een hopelijk écht voetbalseizoen '21-'22!

Voor onze club is het uiteraard een erg bizar seizoen geweest - waarbij we zoveel als mogelijk continuïteit hebben gegeven aan trainingsmomenten zodra en wanneer dit mogelijk was. Hiervoor willen we al onze trainers en medewerkers nog eens hartelijk bedanken! Dankzij hun inzet en passie hebben de meerderheid van onze spelers toch nog het merendeel van trainingen kunnen afwerken. Helaas geen of veel te weinig wedstrijden, logischerwijs.

Financieel betekent de Covid19 crisis ook een harde uitdaging voor onze vereniging. Dit seizoen wordt duidelijk met verlies afgesloten, echter zijn en blijven we een gezonde financiële basis hebben, door het verstandig omspringen met de inkomsten van de afgelopen seizoenen.

De verplichte sluiting van onze kantine betekent het droogleggen van onze belangrijkste inkomstenbron, sinds oktober. De dubbele annulatie van ons Paastornooi is ook een grote inkomstenderving. Ook het vinden van extra nieuwe sponsoren kent een dip - we danken onze vaste en trouwe sponsoren die reeds aan boord zijn!

De vaste kosten (energie, infrastructuur, materiaal, onderhoud enz..) blijven doorlopen, een dankbare en welgekomen tegemoetkoming vanuit de gemeente niet te na gesproken.

Ongewild is er deels bespaard op trainersvergoedingen, waarbij vooral de bovenbouw getroffen is. Deze "besparing" willen we de spelers van de betrokken ploegen laten meenemen naar het volgende seizoen, in de vorm van een korting op lidgeld. De lidgelden blijven qua basisbedrag gelijk.

De basislidgelden zijn:

U 06 & U 07: 260 €

U 08 & U 09: 280 €

U 10, U 11, U 12 & U 13: 300 €

U 15, U 17 & U 21: 320 €

Elke tweede aangeslotene van het gezin krijgt 30 € korting. Eerstdaags zal U via Pro Soccer Data een uitnodiging ontvangen tot online betaling van het lidgeld.

Het vermelde bedrag op de faktuur is het te betalen bedrag. Dit (nieuw) systeem maakt het voor de club overzichtelijker om na te gaan wie in orde is met zijn lidgeld.

De betaling van de lidgelden wordt gevraagd ten laatste op 15 juni te zijn uitgevoerd. Dit moet ons als club in staat stellen tijdig een correcte inschatting te maken van de nodige structuur (aantal ploegen, spelers, trainers, trainingsorganisatie...) voor het komende seizoen '21-'22.

Spelers die hun lidgeld niet betaalden worden als niet-actief beschouwd en die plaatsen zullen ingenomen worden door spelers van de wachtlijst.

Tenslotte willen wij alle FCD medewerkers bedanken voor hun continue inzet in de moeilijke Covid19 periode, die bijna 1 jaar duurt nu. We zijn er zeker van dat zij hiermee voor vele spelers een lichtpunt brachten in asociale tijden, in de vorm van voetbalplezier.

Sportieve groet en alvast tot volgend seizoen, het FCD bestuur."

Online Betaling Lidgeld

Om  het lidgeld voor volgend seizoen te betalen krijgt u van ons via Pro Soccer Data een betalingsverzoek toegestuurd.

Betalen kan u rechtstreeks vanuit de mail door op de knop "Betaal Nu" te klikken. U zal doorverwezen worden naar uw bankapplicatie. 

De mensen die ondertussen ook al de Pro Soccer Data app gebruiken kunnen hierin ook de factuur terugvinden.


Door op deze manier te betalen maakt u voor ons het opvolgenswerk een pak eenvoudiger.

Indien het niet lukt om te betalen via deze online methode kan u nog steeds het lidgeld storten op onze rekening KBC BE81 7450 2399 3324 met de vermelding van de naam van uw kind en eventueel de ploeg.

 

 

Image

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen