Sport Ongeval

Wat te doen bij een sportongeval?

Zoals u weet is ieder actief clublid aangesloten bij de Voetbalfederatie Vlaanderen. Dit wil zeggen dat wanneer u op training of tijdens een wedstrijd een kwetsuur oploopt, u hiervoor verzekerd bent via de voetbalbond.

Uiteraard dienen hiervoor wel de nodige documenten te worden ingevuld en doorgestuurd.

Hieronder vindt u het stappenplan om tot een vlotte afhandeling van het dossier te kunnen komen.

Stap 1:

Vraag aan uw afgevaardigde of in de kantine naar een aangifteformulier ‘Aangifte van ongeval’.

Stap 2:

Op de voorzijde in te vullen door speler/ouders

1° Stikker mutualiteit 

2° al of niet hopitalisatie verzekering 

3° uur en dag van accident 

4° omschrijving van ongeval 

5° handtekening

Daarna vult onze GC de rest van de voorzijde verder aan :

1° stamnr club

2° identiteitsnummer bij e bond van de speler 

3° mijn handtekening , datum en plaats 

Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen.

Dit dient te gebeuren bij de eerste medische behandeling of consultatie van een arts.

Zeer belangrijk : indien er kinesitherapie noodzakelijk is, dient dit vooraf aan de voetbalbond aangevraagd te worden waarop zij goedkeuring geven. Geen toelating = geen terugbetaling !

 

Stap 3:

Bezorg dit aangifteformulier (ondertekend en voorzien van een klevertje van de mutualiteit) binnen de week na het ongeval via de brievenbus aan de “VIP”.

Gelieve ook onze GC te verwittigen via SMS op nummer 0485 / 313147 of via mail op  luc_devuyst@hotmail.com dat je het formulier in de bus gestoken hebt, dit om ervoor te zorgen dat de documenten zeker op tijd bij de voetbalbond terechtkomen. 

Onze gerechtigd correspondent Luc Devuyst, ledigt zeer frequent deze brievenbus.

Stap 4 (gebeurt door de club):

De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij Voetbalfederatie Vlaanderen.

Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u rechtstreeks gecontacteerd door onze GC (Luc Devuyst).

 Stap 5:

Na de aangifte van het ongeval bij Voetbalfederatie Vlaanderen, krijgt u een formulier "Attest van herstel”.

Dit is een gekleurd formulier.

Dit dient, na volledig herstel, ingevuld te worden door de dokter.

Dit formulier bezorgt u ook aan de club (via de brievenbus aan de VIP).

U mag geen wedstrijden spelen en niet trainen zolang dit formulier niet is binnengebracht.

 Stap 6:

Met alle rekeningen en fakturen dient u via uw Ziekenfonds te passeren voor een afrekening.

Een overzicht van de afrekening van het ziekenfonds dient u samen met alle rekeningen te bezorgen aan onze GC.

Zonder dit blad kan er GEEN terugbetaling plaatsvinden.

Stap 7:

Na afhandeling van het gehele dossier ontvangt u een kwijtschrift met het te ontvangen bedrag.

Hou er rekening mee dat de eindafrekening ook mede bepaald wordt door heel wat extra factoren.

 Heeft u vragen over deze procedure en/of andere zaken over uw ongevalsaangifte, aarzel niet en neem contact met Luc Devuyst via luc.devuyst@fcdestelbergen.be.

 

Beide bijgevoegde dokumenten moeten liefst binnen de week maar zeker in de eerste 14 dagen na het ongeval digitaal aan mij bezorgd worden in PDF formaat .

Invulformulier moet je zelf invullen en het andere moet ingevuld worden door de dokter .

Enkele dagen na opsturen van beide dokumenten naar de KBVB ontvang ik een dokument "Afsluiten Sportongeval"  die ik je digitaal zal opsturen.

Dit dokument dient om het sportongeval af te sluiten en moet  na ingevuld te zijn door de dokter  digitaal naar mij opgestuurd worden .

Zolang dit dokument niet in mijn bezit is mag je zoon GEEN trainingen en matchen spelen .

Na afsluiting van het sportongeval kan je me alle originele facturen en onkosten (copies worden door de KBVB niet aanvaard) aan mij bezorgen en die stuur ik op naar de KBVB .

Afleveren : OF in zwarte bus en mij via mail verwittigen dat de facturen erin zitten (liefst in plastieken enveloppe wegens regen) 

                    OF in mijn postbus deponeren (Hersindehof 3 Destelbergen)

Na enkele weken stuurt  de KBVB  dan het uit te betalen bedrag door naar FCD en geef ik opdracht aan de verantwoordelijke om dit bedrag uit te betalen.

Op dat ogenblik krijg je van mij een mail met de vraag van je banknr waar het bedrag moet op grestort worden.

Enkele aandachtspunten : 

1° Indien hij gehospitaliseerd geweest is kan je  beter je HOSPITALISATIEVERZEKERING aan spreken )

    Bij de KBVB is een administratieve kost van 15 euro voorzien en zijn ze niet zo soepel .

2° Indien Kine noodzakelijk moet de dokter dit op voorhand aanvragen en stuur ik dit door naar de KBVB. Na enkele dagen ontvang ik een al of niet goedkeuring .

     Zonder goedkeuring van de KBVB krijg je geen terugbetaling .k

Vriendelijke groeten,

luc devuyst

GC FC Destelbergen

Image
Image

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen