Sport Ongeval

Wat te doen bij een sportongeval?

Zoals u weet is ieder actief clublid aangesloten bij de Voetbalfederatie Vlaanderen. Dit wil zeggen dat wanneer u op training of tijdens een wedstrijd een kwetsuur oploopt, u hiervoor verzekerd bent via de voetbalbond.

Uiteraard dienen hiervoor wel de nodige documenten te worden ingevuld en doorgestuurd.

Hieronder vindt u het stappenplan om tot een vlotte afhandeling van het dossier te kunnen komen.

Stap 1:

Vraag aan uw afgevaardigde of in de kantine naar een aangifteformulier ‘Aangifte van ongeval’.

Stap 2:

Op de voorzijde in te vullen door speler/ouders

1° Stikker mutualiteit 

2° al of niet hopitalisatie verzekering 

3° uur en dag van accident 

4° omschrijving van ongeval 

5° handtekening

Daarna vult onze GC de rest van de voorzijde verder aan :

1° stamnr club

2° identiteitsnummer bij e bond van de speler 

3° mijn handtekening , datum en plaats 

Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen.

Dit dient te gebeuren bij de eerste medische behandeling of consultatie van een arts.

Zeer belangrijk : indien er kinesitherapie noodzakelijk is, dient dit vooraf aan de voetbalbond aangevraagd te worden waarop zij goedkeuring geven. Geen toelating = geen terugbetaling !

 

Stap 3:

Bezorg dit aangifteformulier (ondertekend en voorzien van een klevertje van de mutualiteit) binnen de week na het ongeval via de brievenbus aan de “VIP”.

Gelieve ook onze GC te verwittigen via SMS op nummer 0485 / 313147 of via mail op  luc_devuyst@hotmail.com dat je het formulier in de bus gestoken hebt, dit om ervoor te zorgen dat de documenten zeker op tijd bij de voetbalbond terechtkomen. 

Onze gerechtigd correspondent Luc Devuyst, ledigt zeer frequent deze brievenbus.

Stap 4 (gebeurt door de club):

De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij Voetbalfederatie Vlaanderen.

Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u rechtstreeks gecontacteerd door onze GC (Luc Devuyst).

 Stap 5:

Na de aangifte van het ongeval bij Voetbalfederatie Vlaanderen, krijgt u een formulier "Attest van herstel”.

Dit is een gekleurd formulier.

Dit dient, na volledig herstel, ingevuld te worden door de dokter.

Dit formulier bezorgt u ook aan de club (via de brievenbus aan de VIP).

U mag geen wedstrijden spelen en niet trainen zolang dit formulier niet is binnengebracht.

 Stap 6:

Met alle rekeningen en fakturen dient u via uw Ziekenfonds te passeren voor een afrekening.

Een overzicht van de afrekening van het ziekenfonds dient u samen met alle rekeningen te bezorgen aan onze GC.

Zonder dit blad kan er GEEN terugbetaling plaatsvinden.

Stap 7:

Na afhandeling van het gehele dossier ontvangt u een kwijtschrift met het te ontvangen bedrag.

Hou er rekening mee dat de eindafrekening ook mede bepaald wordt door heel wat extra factoren.

 Heeft u vragen over deze procedure en/of andere zaken over uw ongevalsaangifte, aarzel niet en neem contact met Luc Devuyst via luc.devuyst@fcdestelbergen.be.

Het in te vullen formulier bij sportongevallen kan u hieronder downloaden.

Image

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen