Club Visie

De missie van FC DESTELBERGEN werd vertaald naar diverse visies. Inzake de sportieve visie, staat de jeugdspeler centraal. Daarbij gelden volgende aandachtspunten (kernbegrippen):

Kernbegrippen:

Plezier
  • Steun en vertrouwen geven
  • Supporteren (aanmoedigen, positieve coaching)
  • Luisteren en bereikbaar zijn
  • Geen druk naar resultaat, maar de wil om te winnen moet altijd aanwezig zijn
FC Destelbergen wil een open club zijn voor iedereen. Door zoveel mogelijk jongeren aan te sluiten uit de buurt met de praktische haalbaarheid in gedachten (velden, trainers, begeleiders) willen we de kwaliteit verhogen. Kwantiteit brengt nu eenmaal kwaliteit met zich mee. Door een brede basis aan te leggen krijgen alle spelers de kans om zich te ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau.

Hierin moet het mogelijk zijn om alle spelers voldoende speelkansen te geven, zonder uitsluiting, maar met een aanmoedigende aandacht voor die spelers die zich inzetten op sportief en sociaal vlak. Er wordt voor gezorgd dat iedere speler zoveel mogelijk speelkansen krijgt.

FC Destelbergen wil zich aldus vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als basis (= als middel) en als reden (= als doel) van zijn bestaan heeft. Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als grootste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven. Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van zijn eerste elftal. Met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers een toonaangevende rol proberen spelen in de provinciale afdelingen is de langetermijn-doelstelling (cf. onze missie)

Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie. Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die manier kan hij (of zij) evolueren tot een completere voetballer. Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg met slechts minimale hulp van een coachende trainer. We willen van de jeugdspelers ‘verstandige’ voetballers maken, die zelf beslissingen kunnen nemen. We proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak en hen aan te moedigen om zich voortdurend bij te scholen en elkaar onderling bij te sturen. Dit onder leiding van de TVJO.

De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming zijn de kwaliteiten van de spelers (technisch, tactisch, fysisch en mentaal) en dit gekoppeld aan het groeipotentieel. Op het vlak van naar de A-kern, wordt getracht de betere spelers en de spelers waarin de sportieve cel het nodige potentieel en mogelijkheden ziet, op een zo hoog mogelijk niveau te laten aantreden. Van essentieel belang is de samenwerking tussen de TVJO en de trainers van het eerste elftal. De verdere uitbouw en verbetering van de jeugdwerking moet het rendement naar het afleveren van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal nog zeker zien te verhogen.

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van het eerste elftal. Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels (FCD – Charter). Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.

De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen. Anderzijds willen we onze leden leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding. We zijn ons ervan bewust dat dit proces een proces is van vallen en opstaan.

Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn:

  • Jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Naast het voetballen, proberen de trainers/begeleiders ook andere waarden mee te geven die naast het voetbal ook even belangrijk zijn fair-play, engagement, verantwoordelijkheid, inzet;
  • Spelplezier is van groot belang en zal ook een leidraad zijn in de jeugdopleiding;
  • Ieder kind heeft het recht GEEN kampioen te spelen;
  • Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen, maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden.
  • Jeugdvoetbal is tevens opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich.

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen