Club Missie

De missie(s) van FC Destelbergen

Voetbalclub FC Destelbergen is een vaste waarde binnen het Provinciaal en Gewestelijk voetbal. FCD wil een club zijn die stoelt op een stevige sportieve organisatie en een degelijke en verzorgde infrastructuur. De lokale verankering vormt een wezenlijk fundament van de club. De club streeft verder naar een professionele uitbouw van haar organisatie in alle geledingen op een financieel gezonde manier.

FCD wil een gerenommeerde sportclub zijn waar iedereen zich kan ontplooien naar eigen kunnen, resp. op provinciaal of op gewestelijk niveau. De club staat voor een verbindende werking die zowel het sportieve als het sociale aspect van de werking hoog in het vaandel draagt.

De verbindende wisselwerking van jeugd en fanion, staat primair binnen FCD. Deze integratie wordt zowel sportief, financieel als binnen het bestuur doorgetrokken. De jeugdopleiding en het gekoppelde doorstroombeleid zijn belangrijke peilers in de structuur van onze club.

FC Destelbergen wil daarnaast een familiale club zijn waar een gemoedelijke sfeer heerst. Het is de ideale plaats om – voor zowel spelers, ouders als vrijwilligers – nieuwe vriendschapsbanden te creëren. We willen een prominente rol spelen in het sociale leven. De bestaansredenen van onze voetbalclub zijn:
  • Iedereen uit Destelbergen (en nabije omstreken), ongeacht zijn of haar kwaliteiten, de mogelijkheid te bieden om te voetballen;
  • Sportief plezier te scheppen (verenigingsamusement) en onze leden zich in de best mogelijke omstandigheden in het voetbalspel te laten bekwamen in een enthousiasmerende omgeving;
  • Streven naar een eerste elftal met kwalitatief goed opgeleide, eigen spelers.

Club Missie

Algemene missie
De Jeugd Opleiding FC Destelbergen (JOFCD) wil een hoogwaardige jeugdopleiding bieden waarbij de speler centraal staat. Deze opleiding moet het fundament van de club en het eerste elftal worden. Verder willen we onze spelers opleiden en emotioneel verbonden maken met de club. Belangrijke waarden zoals groepsgeest, naleven van groepsafspraken, maar vooral respect (leren) opbrengen voor zichzelf en voor anderen staan daarbij centraal.

Info

Clubnaam: FC Destelbergen
Stamnummer: 5358
Clubkleuren: Wit/ Blauw
Aantal ploegen: 24
Rekeningnummers:  
KBC BE67 4494 6165 3187
KBC BE81 7450 2399 3324 (lidgeld)
BTW-nummer: BE 0407.882.426
Website: www.fcdestelbergen.be
Facebook: FC Destelbergen

logo nix

Map

Adres: Bergenmeersstraat 1, 9070 Destelbergen
Parking: Via Koedreef, 9070 Destelbergen